Hızlı Randevu

Hastane Randevu talebim için aranmak istiyorum.

Hastane Randevu

Hastane Randevu talebimi şimdi oluşturmak istiyorum. RANDEVU AL

"Ücretlendirme hakkında bilgi almak için
444 77 99 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz"

Obezite Tedavisinde Metabolik Cerrahi Yöntemi

Obeziteye bağlı hastalıkların eşlik ettiği kişilerde etkili kilo kaybını sağlayan çeşitli cerrahi operasyonlar uygulanmaktadır. Bu ameliyatlar yüksek kilo verdirme başarısına sahip olduğu için, sağlık otoriteleri obezitenin en etkin tedavisinin cerrahi olduğunu kabul etmiştir.
Obezite Tedavisinde Metabolik Cerrahi Yöntemi

17 Eylül 2018, Pazartesi | Genel Cerrahi

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ NE KADAR OLMALIDIR?

Vücutta aşırı yağ dokusu depo edilmesi durumuna obezite denmektedir. Vücut ağırlığının metre cinsinden boyun karesine bölünmesi ile hesap edilen ‘Vücut Kitle İndeksi’ (VKİ) ölçüt alındığında, 25 - 30 değerleri arası ‘fazla kilolu’,  30 değerinin üstü ise ‘obezite’ olarak kabul edilmektedir. Başka yöntemlerle kilo vermeyi başaramayan veya kilo verse de tekrar alan, Vücut Kitle İndeksi 40 kg/m2’nin üzerinde olan kişiler ‘MorbidObez’ olarak adlandırılır. Bu grup kişiler obezite kaynaklı çeşitli hastalıklara sahip veya adaydırlar.

Obezite modern ülkelerde daha fazla olmakla birlikte tüm ülkelerde son yıllarda görülme sıklığı hızla artan bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ABD’de insanların %60 - 65’i fazla kilolu, her 4 kişiden biri ise obez grubuna girmektedir. Ülkemizdeki oranlar da bu değerlere yakındır.

UYGULANAN CERRAHİ OPERASYONLAR

MorbidObez (VKİ >40) veya VKİ 35 - 40 arasında olup obeziteye bağlı hastalıkların eşlik ettiği kişilerde etkili kilo kaybını sağlayan çeşitli cerrahi operasyonlar uygulanmaktadır. Bunlar ‘Bariatrik Cerrahi’ diye adlandırılmaktadır. Bu operasyonlarda mide kapasitesi sınırlandırılmakta ve/veya bir miktar barsak segmenti bypass edilerek sindirim dışı bırakılmaktadır. Böylece bir yandan alınan gıda miktarı kısıtlanırken, diğer yandan gıdaların emilimi azaltılmış olmaktadır. Bu ameliyatlar yüksek kilo verdirme başarısına sahip olduğu için, sağlık otoriteleri obezitenin en etkin tedavisinin cerrahi olduğunu kabul etmiştir.

OBEZİTE BİRÇOK HASTALIĞA ZEMİN HAZIRLIYOR

Obezite, kanser dâhil birçok hastalığa zemin hazırlamakta veya eşlik etmektedir. Hastalarda birçok organ ve sistemi tehdit eden, diyabet (Tip2) - hipertansiyon -  kan yağları yüksekliği ile karakterize olan en önemli sağlık sorunlarından biri de ‘metabolik sendrom’dur. Bariatrik cerrahi uygulanan hastalarda etkili kilo vermenin yanında, gerek Tip2 diyabet hastalığında gerek hipertansiyonda, literatür verilerine göre %80 - 90’lara varan oranlarda düzelmeler olduğu gözlenmiş ve bildirilmiştir. Özellikle Tip2 diyabet durumunda gözlenen iyileşmenin ameliyat sonrası erken dönemlerde başlaması, kilo vermeden bağımsız farklı mekanizmaların etkisini akla getirmiş ve konu ile ilgili çok fazla bilimsel çalışma yapılmıştır. Gıdanın barsaklara geçiş yolunun ve/veya geçiş hızının değişmesi sonucu, barsak kökenli hormonal aktivitelerde oluşan değişimin insülin direncini düzelterek diyabetin kontrolüne yardımcı olduğu düşünülmektedir. Bir diğer deyişle etkin mekanizma salt kilo verme değil, barsak hormonları üzerinden gelişen bir metabolizma farklılığıdır.

DİYABET CERRAHİ MÜDAHALE İLE ÖNLENEBİLİYOR

ABD’de uzun yıllardır en çok uygulanan ‘Gastrik Bypass’ operasyonlarında diyabetin düzelme oranının en yüksek olduğu bildirilmekle birlikte, son yıllarda giderek daha çok uygulanmaya başlanan ‘Tüp Mide (SleeveGastrektomi)’ operasyonlarında da benzer sonuçların alındığı kabul edilmektedir. 5 - 6 yıl izlenen hastaların çoğunda diyabette tam düzelme gözlenirken, tam düzelmeyen hastalarda ise diyabetin daha kolay kontrol edilebilir hale geldiği bildirilmiştir. Bizim obezite ameliyatı uyguladığımız hastalarımızdan insüline bağımlı Tip2 diyabetli olup, ameliyattan sonra hiçbir tedaviye gereksinim duymadan normal şeker düzeyi ile yaşayanlar mevcuttur. Diyabet geçmişi çok uzun olmayan ve kolay regüle edilebilen hastalarda, uzun yıllar ve inatçı diyabetlilere kıyasla daha iyi sonuçlar alındığı bildirilmektedir.

METABOLİK CERRAHİ UYGULAMASI GİDEREK ARTIYOR

Tip 2 diyabetin düzeltilmesini hedefleyen Bariatrik cerrahi operasyonları artık ‘Metabolik Cerrahi’ diye anılmaktadır.

Bariatrik cerrahinin bu metabolik kazanımı düşünülerek, Vücut Kitle İndeksi 35 - 40 arasında olmakla birlikte Tip2 diyabet hastası olan kişilerde de, Bariatrik cerrahinin önerilmesi konusunda bilim çevreleri fikir birliğine varmıştır. Buna paralel olarak da dünyada giderek daha çok sayıda Metabolik Cerrahi uygulanmaktadır.

Son zamanlarda obez olmayan Tip2 diyabetli hastaların da bu operasyonlarla diyabetik durumdan kurtarılmalarının uygun olup olmadığı konusu uzmanlarca araştırılmaktadır. Bu konuda henüz bilimsel bir konsensüse varılamamıştır.


Etiket:

, , , , ,

Genel Cerrahi Bilgi & Randevu 444 77 99 veya e-randevu hizmetinden yararlanarak iletişime geçebilirsiniz.

YAKLAŞAN EĞİTİMLER

E-BÜLTEN

Gelişmelerden haberdar olmak için mail adresinizi bırakabilirsiniz.

İptal Et Kayıt Ol

İLETİŞİM FORMU

Central Hospital hakkında şikayet, görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz.

b
x
a
r
e
d
c

Bize Ulaşın 444 77 99

Kocayol Cd. Kozyatağı Sk. No.5
Kozyatağı 34742 İSTANBUL

Copyright © 2017 Central Hospital Kozyatağı
Her Hakkı Saklıdır.