Kişisel Bilgiler
 • Ad Soyad : Opr. Dr. Yusuf TEMİZ
 • Doğum Yılı :
Eğitimi
 • Rize Lisesi, Rize
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Erzurum, Türkiye Tıp Fakültesi Öğrencisi
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D, Altunizade, Istanbul, Türkiye Tıpta Uzmanlık Öğrencisi, Arş. Gör. Dr.
 • AÖF Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Mesleki Deneyim
 • İstanbul Hospital İkitelli, İstanbul, Türkiye Cerrahi Kat Doktoru (Pratisyen Hekim)
 • Altıyol Sağlık Merkezi Kadıköy, Istanbul, Türkiye Mesul Müdür, Dr.
 • T.C. Saglik Bakanligi Sivas Devlet Hastanesi Üroloji Klinigi Sivas, Türkiye Üroloji uzm. Dr.
 • Acıbadem Hastanesi
 • Central Hospital
Çalışmalar
 • “Ekstragonadal germ hücreli tümörler” Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi Türkiye Klinikleri J Med Sci 2006:26 (5):589–593.
 • “Ectopic Ureter Draining A Poorly Functioning Renal Moiety Can Be Missed By IVP But Not By MRU”. Marmara Medical Journal.
 • “An HIV-negative Penil Kaposi’s Sarcoma” International Urology and Nephrology, 2004:36: 559–561,
 • “A New Approach for the Surgery of Large Renal Masses: Abdominal Wall Flap Incision” Urol Int. 2006:76(4):296-300.
 • “The Efficacy Of Technetium Tc99m Dimercaptosuccinic Acid (Tc-Dmsa) Scintigraphy And Ultrasonography In Detecting Renal Scars In Children With Primary Vesicoureteral Reflux (VUR)” Int Urol Nephrol. 2006:38(1):149-52.
 • The inhibitory effect of vitamin E on cigarette smoke-induced oxidative damage to the rat urothelium: can it prevent transitional cell carcinoma?” Urol Int. 2007:78(2):150-4.
 • “Long Term Results Of Endoscopıc Treatment Of Vesıcoureteral Reflux Wıth The Subureterıc Injectıon Of Calcıum Hydroxyapatıte” Int Urol Nephrol. 2007 Jun 30: Epub 2007 Jun 30.
 • A New Suture Technique for Anastomosis in Radical Retropubic Prostatectomy and Early Removal of Urethral Catheter”. Can J Urol. 2007 Dec
 • “The value of sacral skin lesions in predicting occult spinal dysraphism in children with voiding dysfunction and normal neurological examination” J Pediatr Urol. 2010 Nov 26.
 • “Is There Inhibitory Effect of Garlic and Thyme on Animal Model of Hormone Resistant Prostate Cancer?
 • Teflon ile Diğer Subüreterik Ajanlarının Karşılaştırılması”, 5.Ulusal Endoüroloji Kongresi, 24-26 Ekim 2003, DİYARBAKIR
 • “Uluslar arası Prostat Semptom Skoru Gerçekleri Ne Kadar Yansıtıyor?” 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 02–07 Ekim 2004, ANTALYA
 • “Hormona Dirençli Prostat Kanserinde PSA’nın İki Katına Çıkma Süresinin Hastalığa Bağlı Yaşam Süresiyle İlişkisi” 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 02–07 Ekim 2004, ANTALYA
 • “Primer Vezikoüreteral Reflüde Renal Kortikal Skar Tanımada Ultrasonografi ile DMSA Renal Sintigrafinin Etkinliği” 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 02–07 Ekim 2004, ANTALYA
 • “Böbrek Tümörlerinin Cerrahisinde Kullanılan İki Farklı Cilt İnsizyonunun Karşılaştırılması” 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 02–07 Ekim 2004, ANTALYA
 • Hormona Dirençli Prostat Kanseri Modelinde Fitoterapinin Etkinliği” 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 02–07 Ekim 2004, ANTALYA (İkincilik Ödülü)
 • “Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Subüreterik Enjeksiyon ile Üreteroneosistostominin Başarı Maliyeti Karşılaştırılması” 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 02–07 Ekim 2004, ANTALYA
 • “Vücut Kitle Özellikleri Prostat Kanseri İçin Risk Faktörü müdür?” XVI. Ulusal Kanser Kongresi, 20–24 Nisan 2005, ANTALYA
 • “Hormona Dirençli Prostat Kanserinde PSA’nın iki katına çıkma Süresinin Hastalığa bağlı yaşam süresiyle ilişkisi. 7.Ankara Üroonkoloji Kursu, 22–25 Eylül 2005, ANTALYA
 • “Alt Kaliks Taşlarında “PCK Stonelith Litho3pter” ESL cihazının Etkinliğinin Taş Yükü İle İlişkisi” 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1–4 Aralık 2005, İSTANBUL
 • “Üreter Üst Uç Taşlarında ESL ve Üreteroskopik Lazer Litotripsinin Etkinliğinin Karşılaştırılması” 6. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1–4 Aralık 2005, İSTANBUL
 • “E vitaminin sıçan modelinde sigara dumanına bağlı değişici epitelyum hücresinde oluşan oksidatif hasar üzerine önleyici etkisi” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10–15 Haziran 2006, ANTALYA
 • “Üreter taşlarının tedavisinde Holmium:YAG lazer kullanımı”. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, ANTALYA
 • “Nörolojik incelemesi normal işeme disfonksiyonlu çocuklarda spinal MRI ne zaman gereklidir?” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, ANTALYA
 • “Böbrek transplantasyonunda üreteral stent kullanımı ile üreter komplikasyonları arasındaki ilişki” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, ANTALYA
 • “Böbrek transplantasyonunda ven grafti kullanımı” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, ANTALYA
 • Resveratrolün metastatik hormona dirençli prostat kanseri hayvan modelinde tedavi edici etkisi” 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, ANTALYA (BİRİNCİLİK ödülü)
 • “Hormona dirençli prostat kanserinde basamaklı kemoterapi yaklaşımının PSA seyri ve yaşam süresine etkisi” XVII. Ulusal Kanser Kongresi. 19-23 Nisan 2007, ANTALYA
 • “Zoledronik Asit’in Hormona Dirençli Prostat Kanseri Hayvan Modelinde Tedavi Edici Etkisi” 8.Ankara Üroonkoloji Kursu, 28-Kasım/02-Aralık-2007, ANKARA (Deneysel Üroonkoloji” alanında BİRİNCİLİK ödülü)
 • “Radikal Retropubik Prostatektomide Yeni Bir Üretrovezikal Anastomoz Tekniği” 20.Ulusal Üroloji Kongresi. 1-6 Kasım 2008
 • “Genç Olgularda Varikoselin Ultrasonografi Bulguları” 21.Ulusal Üroloji Kongresi. 30 Ekim-3 Kasım 2010, İSTANBUL
 • “Gençlerde Varikosel Görülme Sıklığı Bilinenden Daha Fazla mı?” 21.Ulusal Üroloji Kongresi. 30 Ekim-3 Kasım 2010, İSTANBUL
 • “Ay Hareketlerinin Üreter Taşları Üzerinde Etkisi Var mı?” 21.Ulusal Üroloji Kongresi. 30 Ekim-3 Kasım 2010, İSTANBUL
Kongreler
 • Yedinci 1 Aralık Hipospadias günü 1 Aralık 2003, İSTANBUL
 • 5.Ulusal Endoüroloji Kongresi, 24–26 Ekim 2003, DİYARBAKIR
 • 6th Congress of the European Society for Sexual Medicine, 16–19 November 2003, ISTANBUL
 • Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IV. Kongresi, 15–19 Eylül 2004, KAPADOKYA
 • 18.Ulusal Üroloji Kongresi, 02–07 Ekim 2004, ANTALYA
 • 6.Ulusal Endoüroloji Kongresi,1–4 Aralık 2005, İSTANBUL
 • XXth EAU Congress, 16–19 March 2005, İSTANBUL
 • 19.Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, ANTALYA
 • 3.Üroonkoloji Kış Sempozyumu, 4-8 Şubat 2009, KKTC
 • 21.Ulusal Üroloji Kongresi. 30 Ekim-3 Kasım 2010, İSTANBUL
Kurslar
 • 1.İstanbul Asistanları Eğitim Kursu, 27 Şubat–02 Mart 2003, İSTANBUL
 • 6.Ankara Üroonkoloji Kursu, 25–28 Eylül 2003, ANTALYA
 • İnkontinans Kursu, 19–20 Mayıs 2004, ANKARA
 • Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları Sınavı Hazırlık Kursu, 30 Haziran–4 Temmuz 2004, ULUDAĞ
 • Deney Hayvanı Kullanımı ve Etik Yaklaşım, 2 Kasım 2004, İSTANBUL
 • Üroloji Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Üroloji 2004, 9–10 Aralık 2004, İSTANBUL
 • 4.İstanbul Asistanları Eğitim Kursu, 16–19 Aralık 2004, İSTANBUL
 • I. İstanbul Laparoskopik Üroloji Günleri, 14–15 Mart 2005, İSTANBU
 • Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu, 28 Mart–01 Nisan 2005, İSTANBUL
 • Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları Sınavı Hazırlık Kursu, 29 Haziran–3 Temmuz 2005, ULUDAĞ
 • 7.Ankara Üroonkoloji Kursu, 22–25 Eylül 2005, ANTALYA
 • İşyeri Hekimliği kursu 1–9 Nisan 2006, İSTANBUL
 • 4.Perkütan Renal Cerrahiler Kursu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20-21 Ekim 2006, ANKARA
 • 8.Ankara Üroonkoloji Kursu, 28-Kasım/02-Aralık-2007, ANKARA
 • ASM-Jhon Hopkins Konferansları Sertifikası (Pelvik Rekonstriksiyon)-2006, İSTANBUL
“Kum” Deyip Geçmeyin!

“Kum” Deyip Geçmeyin!

...

Devamı

Taburculuk Öncesi Yenidoğan Sünneti

Taburculuk Öncesi Yenidoğan Sünneti

...

Devamı

Şok Dalgasıyla Böbrek Taşı Kırma (ESWL)

Şok Dalgasıyla Böbrek Taşı Kırma (ESWL)

...

Devamı

Sünnet ve Yenidoğan Sünneti Hakkında Merak Edilenler

Sünnet ve Yenidoğan Sünneti Hakkında Merak Edilenler

...

Devamı

İdrarda Kan Görülmesi ve Nedenleri

İdrarda Kan Görülmesi ve Nedenleri

...

Devamı

Obezite İdrar Kaçırmayı Tetikliyor!

Obezite İdrar Kaçırmayı Tetikliyor!

...

Devamı

Sünnet Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Sünnet Hakkında Bilmeniz Gerekenler

...

Devamı

Sünnet Ne Zaman Yaptırılmalıdır?

Sünnet Ne Zaman Yaptırılmalıdır?

...

Devamı

Sünnet Hakkında Merak Edilenler

Sünnet Hakkında Merak Edilenler

...

Devamı

MEHMET İBRAHİM ÇEVİK

Merhabalar. İnsanlar genelde şikayet ve isteklerini yazarlar. Ben burada ve diğer sosyal platformlarda hastaneniz ile ilgili memnuniyetimi belirtmek isterim. Üroloji doktorunuz Yusuf Temiz Bey'in hastasıyım. Böbrek taşı şikayeti ile hastanenize yaklaşık 2 ay önce başvurdum. Yusuf Hoca'nın ilk görüşmemizde konuşması biraz sert gelse de sonradan yanlış tanıdığımı anladım. Kendisiyle konuştukça aslında sert olmayan ve işini son derece ciddiyetle yapan, hastasının her şikayetini sabırla dinleyen ve önemseyen bir doktor olduğu kanısına vardım.  Her doktorun tavrı, konuşma şekli farklıdır. Önemli olan bilgisi, tedavisi ve hastası ile ilgilenmesidir. Yusuf Hoca, gerçekten profesyonel, ilgili bir doktor. Beni bu sıkıntıdan kurtardığı için ne kadar teşekkür etsem az. Bunun yanında kendisine direkt ulaşamayıp asistanı aracılığı ile soru sormak uygulama açısından biraz olumsuz ama çok ciddi bir problem değil. Çok fazla ve zamansız aramalar olduğunu tahmin ediyorum. Bu yüzden de bu sürecin işlediğini anlayışla karşılamak gerektiğini düşünüyorum.

Hastanenizde gerek muayene gerekse tedavi süreçlerinde sağlık çalışanlarınız  ve diğer görevliler bana çok iyi davrandı. Çok ilgililerdi ve sabırlılardı. Bunlar için her birine teşekkür ederim. Ama bir kişi vardı ki ona da ne kadar teşekkür etsem az. Güler yüzü ile esprileri ile hastaların motivasyonunu yükseltiyordu. 

Bazı kişiler görevleri icabı ve/veya çalıştığı sektörün, firmanın disiplini gereği insanlara zoraki güler yüzlü olmak durumundalar ancak bu bahsettiğim hanımefendi içten ve samimi davranışları, yardımseverliği ile sıkıntılı durumlarda dahi hastaları gerçekten çok iyi motive ediyor. Hanımefendinin ismi Meltem.  Hastanenizde  06.08.2021 tarihinde böbrekten stant çıkarma işleminden öncesinde ve sonrasında Meltem Hanım, çok ilgiliydi ve güler yüzlüydü. Kendisine çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım bu pozitiflik yardımseverlik, insana değer ve önem vermesi, görev aşkı kendisini kariyer açısından en iyi yerlere getirecektir.

Tekrar tedavi sürecimde destek veren, yardım eden tüm çalışanlarınıza, görevlilere teşekkür ediyorum. Saygılarımla

Selin BAYRAM

03.07.2018 tarihinde Opr.Dr Yusuf Temiz tarafından oğlumuzun sünneti gerçekleşti. Anne olarak bazı endişelerim vardı. Anesteziden nasıl uyanır? Ağrısı çok olur mu? Sünnet sonrası bizi ve oğlumuzu neler bekliyor? Yusuf Bey'in yaptığı açıklamalar, güler yüzü, oğlumuza yaklaşımı ve iletişimi çok güzeldi. Endişelerimden uzaklaşmıştım. Operasyon günü tabiki çok heyecanlıydık, Oğlumuz yaklaşık yarım saat kadar sonra uyanmış ve konuşarak gelmişti. Çok rahatlamıştık,hasteneden yürüyerek çıktık. O gece ve sonrasında da hiç sorun yaşamadık . Yusuf Bey'e ilgi,alakası ve güler yüzü için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca anestezi doktorumuzun da güler yüzü ve oğlumuza yaklaşımı çok güzeldi.Kendisinede çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve Saygılarımızla,

Mehmet HACIOĞLU

Hastaneniz genel olarak iyi ama özellikle Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Temiz beye ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ederim. Sayesinde birçok derdim çözüldü. İyiki varsınız.

Kemal TAŞKIN

Sağlığıma kavuştuğum için çok memnunum. Tüm personel ve Dr. Yusuf Temiz Bey'e teşekkür ederim.

Tülay GÖKÇE

Hastanenize 2. ameliyatımı geçirdim. Çok şükür sağlıklı bir şekilde ayrılıyorum. Opr. Dr.Yusuf Bey başta olmak üzere tüm personele teşekkür ederim.

Paylaş
Central Hospital Facebook

YAKLAŞAN EĞİTİMLER

E-BÜLTEN

Gelişmelerden haberdar olmak için mail adresinizi bırakabilirsiniz.

İptal Et Kayıt Ol

İLETİŞİM FORMU

Central Hospital hakkında şikayet, görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz.

b
x
a
r
e
d
c

Bize Ulaşın 444 77 99

Kocayol Cd. Kozyatağı Sk. No.5
Kozyatağı 34742 İSTANBUL

Copyright © 2017 Central Hospital Kozyatağı
Her Hakkı Saklıdır.